Emil

Pirinen

Insinööriopinnot

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Kurssin nimike Laajuus Arvosana
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
Geometria ja vektorilaskenta 3 op 4
Funktiot ja matriisit 3 op 4
Lämpö- ja virtausoppi 3 op 3
Tietotekniikan perusopinnot 1
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3 op 5
Ohjelmointikielet, perusteet 4 op 5
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3 op 4
Mittaukset ja laiterakentelu 6 op 4
Virtapiirit (DC) 3 op 3
Tietotekniikan perusopinnot 2
Differentiaalilaskenta 3 op 3
Ohjelmointikielet, jatko 3 op 5
Web-ohjelmointi 3 op 4
Elektroniikka 5 op 1
Digitaalitekniikka 3 op 1
Tietoliikenneverkot- ja väylät 4 op 4
ICT-projektit 4 op 5
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
Integraalilaskenta 3 op 2
= 56 op 3,61 (ka)
Kurssin nimike Laajuus Arvosana
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op 3
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op 4
Tietotekniikan perusopinnot 3
Mikrokontrollerit 3 op 5
Käyttöjärjestelmät 4 op 4
Olio-ohjelmointi 4 op 5
Virtapiirit (AC) 3 op 5
Sähkön käyttö 3 op 4
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op 4
Fysiikan laboratoriotyöt 3 op 4
Diskreetit järjestelmät 3 op 1
Tekniikan tilastomatematiikka 3 op 4
Tietotekniikan perusopinnot 4
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3 op 2
Tietoliikenneprotokollat 4 op 4
Tietoturvan perusteet 3 op 4
Elektroniikan laboratoriotyöt 1 3 op 4
= 50 op 3,84 (ka)
Kurssin nimike Laajuus Arvosana
Liiketoimintaosaaminen
Yritystalous 3 op 5
Working English for Engineers 3 op 4
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 1
Web-ohjelmoinnin jatkokurssi 3 op 5
Kehittyneet ohjelmointikielet 4 op 5
Tietorakenteet ja algoritmit 5 op 5
Tietokannat 5 op 5
Yrittäjyys
Sopimus ja johtamisoppi 3 op 3
Technical English for Professionals 3 op 5
Svenska för teknikbranschen – skriftlig färdighet 2 op 1
Svenska för teknikbranschen – muntlig färdighet 2 op 2
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 2
Ohjelmistotuotanto 5 op 5
Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi 4 op 5
Mobiiliohjelmointi 4 op 5
Vapaasti valittavat opinnot
Elements of AI 2 op S
Linux-käyttöjärjestelmän perusteet 3 op 5
Python-ohjelmointi 3 op S
C-ohjelmointi 3 op S
C#-ohjelmointi 4 op S
= 61 op 4,53 (ka)
Kurssin nimike Laajuus Arvosana
Yrittäjyys
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3 op 5
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 1
Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 3 op 5
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 2
Ohjelmistoarkkitehtuurit 4 op 4
TKI -opinnot, ohjelmistotekniikka
Ohjelmistotekniikan projektityö 6 op 5
Ohjelmistotekniikan mobiiliprojekti 6 op 5
Innovaatioprojekti 6 op 5
= 28 op 4,86 (ka)
TunnusTyöpaikkaKestoSuoritusaika
Harjoittelu 1Enset Oy6 op (4 vk)5/2017
Harjoittelu 2Bitwise Oy12 op (8 vk)3/2018 – 6/2018
Harjoittelu 3Bitwise Oy12 op (8 vk)7/2018 – 9/2018
Opinnäytetyö

Selainpohjainen etähallintatyökalu

Case: Sandvik Mining and Rock Technology