Emil

Pirinen

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Enset Oy, Tampere

05/2017 – 08/2017

Kappaletavarajakelu, runkolinja