Emil

Pirinen

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Enset Oy, Tampere

06/2016 – 08/2016

Kappaletavarajakelu, runkolinja